पूर्व सचिवालय प्रमुखहरु

 
Photo

श्री रामप्रसाद न्याैपाने

अबधीः२०७१।०१।२९ देखि २०७२।०४।२१

 
Photo

श्री अशोक कुमार क्षेत्री

अबधीः २०७२।०४।२२ देखि २०७३।०५।०७