उद्देश्य

 

स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी सामान्य जानकारी, यसका फाइदा, प्रक्रिया र  विवादको निरुपण गर्न प्रोत्साहन गर्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्त्तरक्रिया

 

सहभागीताको क्षेत्र

 

कानुन व्यवसायी, समाजसेवी, मेलमिलापकर्ता, कर्मचारी, गाविसका सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्रहरी, स्थानीय र सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी कार्यगर्ने संस्थाहरुका प्रतिनिधी ,सञ्चारकर्मी ,एफ.एम रेडियोका प्रतिनिधी , नागरिक समाज, जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिका सदस्यहरु लगायत

 

सहभागी संख्या

 

५० जना

 

अवधि

 

१ दिन

 

 

 

 

कार्यपत्रको विषय:
१) मेलमिलाप सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा ।
२) नेपालमा मेलमिलाप सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
३) मेलामिलापमा सरोकारवालाहरुको भूमिका ।