उद्देश्य

स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी सामान्य जानकारी, यसका फाइदा, प्रक्रिय र घर परिवार तथा समाजभित्र आउने र  विवादको समुदाय स्तरमा निरुपण गर्न प्रोत्साहन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम

सहभागीताको क्षेत्र

स्थानीय समाजसेवी, शिक्षक, नागरिक समाज, भद्र भलादमी, महिला, गा.वि.स. सचिव र जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिका पदाधिकारी समेत

सहभागी संख्या

 ८० देखि १०० जना

अवधि

                                                                                 १ दिन

कार्यपत्र बिषयः-

मेलमिलापको अवधारणा र नेपालमा यसको प्रयोग