द्देश्य

अदालत तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा सूचीकृत रही सक्रिय मेलमिलापकर्ताहरूलाई लक्षित गर्ने

सहभागीताको क्षेत्र

मेलमिलाप क्षेत्रमा सक्रिय रही मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न योगदान गरेका सक्रिय मेलमिलापकर्तालाई मात्र ।

सहभागी संख्या

    २४ देखि २७ जना 

तालिम अवधि

२ दिन

                                                                                      तालिम पाठ्यक्रम